Logo
   

VDC 3

Klienten i det omskiftelige samfund

Som advokat og jurist kan man blive kontaktet for at bistå med at løse en konkret sag, for at udfærdige et notat eller udarbejde en redegørelse om et forhold.

Klienternes ønsker kommer i høj grad til at afspejle forholdene i det omskiftelige samfund. De konflikter og problemstillinger, der rejser sig, kan være yderst komplekse og de ændrer sig følgelig over tid.

Advokater er nødsaget til at forhold sig til udviklingen. De er dermed på en livslang professionel dannelsesrejse.

Før i tiden lå magten placeret centralt. I dag udøves magt i høj grad af de mange professionelle, der dermed påvirker og påvirkes af omskiftelighedens retninger. Det er derfor oplagt, at den enkelte vedholdende må være kritisk involveret, når det gælder centrale samfundsforhold og udviklingen af dem.

Med denne billedserie ønsker vi at opfordre til debat om omskiftelighedens betydning for det juridiske system og dets aktører.

Vi har udvalgt tre områder til at illustrere omskifteligheden. Hvert område vises med fire billeder.

Krop, person og rettigheder
– betydningen af nye teknologiske indgreb og muligheder

Nr.1 - Ægproducent

Kvinden bestemmer selv over sine æg.

Nr.2 - At kende sit ophav
Bygger den nye skabelsesmyte på genetik eller er skabelsen affortryllet?

Nr.3 - Med hjertet på rette sted
Kroppen som tempel.

Nr.4 - Den kønnede krop i transformation
Kønnet mellem skæbne og valg.

 

Retlig beskyttelse som én af lovens intentioner – kønnets og børnenes position som indfaldsvinkel

Nr.5 - Objektliggørelsens pris

Prostitution er kommet for at blive.

Nr.6 - Sat til salg
Traffiking som vor tids slavehandel.

Nr.7 - Forbrugere på arbejde
Alt har sin pris – hvem betaler?

Nr.8 - En mand ser rødt
Brutalitetsrusens grusomhed.

 

Konflikter, tro og frihed som begreber – opbygningen af det globale samfund

Nr.9 - Regler i anvendelse

Det levede liv er fyldt med konflikter.

Nr.10 - At komme til orde
Grænser for dét som kan siges og skrives.

Nr.11 - Livets svære balancer

En rammen på 24 timer for alle.

Nr.12 - Religionernes bånd
Individets valgmuligheder.